schodiste chodba vpravo chodba vpravo pokoj c.1 kuchynka pokraèování chodby pokoj c.2 pokoj c.3 pokoj c.4 pokoj c.5 pokraèování chodby

zpět do chodby               foto1    foto2

virtuální prohlídka nezobrazuje 100% prostoru motorestu, pouze ty nejdůležitější místa